Image
Image
Image
Image
Image

Az orvosi műhibaperekben a bíróság nem csupán az egészségkárosodást szenvedett páciens, hanem a páciens hozzátartozói részére is kártérítést ítél meg.

A kártérítésre jogosult hozzátartozói kör az egészségkárosodást szenvedett páciens legszorosabb családtagjait jelenti.

A kártérítésre jogosult hozzátartozók körét a bírói gyakorlat folyamatosan tágítja.

A kártérítés összegének meghatározásakor figyelembe jön a hozzátartozó károsulttal való kapcsolatának szorossága.


Kártérítésre jogosultak köre

A) Páciens

B) Hozzátartozók

 házastárs

 gyermekek, nevelt gyermekek, örökbefogadott gyermekek

 szülők, nevelőszülők, mostohaszülők

 testvérek, féltestvérek

 nagyszülők (speciális esetben)

 unokák (speciális esetben)

 élettárs

 méhmagzat

 vő, meny, anyós, após (speciális esetben)