Image
Image
Image
Image
Image

Ügyvédként és egészségügyi szakjogászként az orvosi műhibaperekre szakosodtunk.

Az orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, ezért ellátásuk speciális szakmai ismereteket igényel, hiszen a jogi tudás mellett orvosi tudásra is szükség van. Az orvosi műhibák jogi megítélését illetően a polgári törvénykönyv tág mérlegelést engedő gumiszabálya áll rendelkezésre (Ptk. 6:519. § Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.)

Hazánkban évente több mint száz orvosi műhibaper indul és végződik, évi kettőmilliárd forint pertárgyértékben. Felmérések szerint a betegek 90%-a meg sem kísérli az igényérvényesítést, pedig a kellően előkészített ügyek rendre, sikeresen végződnek.

Image

Az orvosi műhiba perekben az ügyfél nem fizet előzetesen munkadíjat az ügyvédnek, mivel ezen ügyekben az ügyvéd a jogi képviseletért sikerdíjat számít fel, amely értelemszerűen a per sikeres befejezését követően esedékes.

Az orvosi műhibaperek területén különösen nagy súllyal bír az irányadó ítélkezési gyakorlat, a képviselet eredményes ellátásához ezért szükséges a több mint ezer korábbi ügyben született több ezer bírói ítélet ismerete. Amennyiben kár érte, kérem keressen meg, egészségügyi szakjogászi végzettséggel, több mint 35 éves tárgyalótermi tapasztalattal állok rendelkezésére.