Image
Image
Image
Image
Image

Előkérdések

1. Lehetséges-e peren kívüli megegyezni a kórházzal, mennyi ideig tart a megegyezés?
RITKÁN!!! A nyilvánvaló orvosi műhibák esetében van elsősorban erre esély, amelyeknél a kórház és a biztosító nem lát lehetőséget a per megnyerésére, nincs járadékigény, és a követelés összege kisebb. A peren kívüli megegyezés néhány hónapot vesz igénybe.

2. Közvetlenül a kórház felelősségbiztosítójától követelheti-e a kártérítést a páciens?
NEM!!! Az más kérdés, ha a kártérítést a biztosító közvetlen fizeti ki a páciensnek, illetve, hogy a peren kívüli megegyezés a biztosító nélkül sok esetben nem lehetséges.

3. Feltétlenül szükséges-e az elhunyt boncolása orvosi műhiba miatti kártérítési perhez?
NEM!!! Ugyanakkor tipikusan célszerű, hiszen a boncolás értékes információval szolgál.

4. Meg lehet-e nyerni páciensként a pert, tekintve, hogy a szakértői véleményeket szintén orvosok adják?
IGEN!!! Orvosi műhibaper specialistaként csak kellően előkészített ügyeket viszünk bíróságra.

5. Kell-e előzetesen illetéket fizetni a perindításhoz?
NEM!!! Az egészségkárosodással kapcsolatos pereket a törvény kedvezményben részesíti.

Kérdések a perrel kapcsolatban

1. Mekkora kártérítési összegeket ítél meg a bíróság orvosi műhiba ügyekben?
A hazánkban megítélt legmagasabb kártérítési összeg: 100 millió forintos nagyságrendű!!!
A megítélt kártérítés összege nagyban függ az egészségkárosodástól.

2. Lehetséges az, hogy csak nyertes per esetében fizessen a páciens az ügyvédjének?
IGEN!!! Az ügyvédi tiszteletdíj szabad megállapodás tárgya. Tipikus a sikerdíjas megállapodás, amely szerint csak a nyertes per esetében jár honorárium, a kártérítés bizonyos százaléka.

3. Mennyi ideig tart tipikus esetben egy orvosi műhiba per?
Kétszer másfél évig!!! A per első szakaszában a felelősség kérdését vizsgálja a bíróság. Ennek eldöntése után a kártérítés összegszerűsége kerül terítékre. A kórház az első szakasz elvesztése után olykor egyezséget ajánl, még akkor is ha per előtt ettől elzárkózott.

4. Részt kell-e venni páciensként vagy hozzátartozóként a bírósági tárgyalásokon?
Legalább egyszer IGEN!!! Ezen túlmenően az ügyvéd megjelenése elégséges.

5. Kit kell perelni orvosi műhiba miatti kártérítési igény okán?
Az egészségügyi szolgáltatót (klinikát, kórházat)!!! A műhibát elkövető orvos vagy más egészségügyi dolgozó a polgári perben csak tanú.


Egyéb szakmai kérdések

1. Köteles-e kiadni a kórház a páciens egészségügyi dokumentációját?
IGEN!!! Az egészségügyi dokumentáció másolatához saját költségén a páciensnek vagy hozzátartozójának joga van. Már a dokumentáció kiadásáról is érdemes ügyvéddel egyeztetni.

2. Vannak-e tipikus orvosi műhibák?
IGEN!!! Az orvosi műhibák alaptípusai a tájékoztatási-, a diagnosztikus- és a kezelési hiba.

3. Igényelhet-e kártérítést a páciens hozzátartozója?
IGEN!!! Saját jogán, illetve a páciens per soráni elhalálozása esetén a páciens jogutódjaként is.

4. Mennyi ideig követelhet kártérítést a páciens a bíróságon orvosi műhiba okán?
Kivételes esetben ÖT ÉVEN TÚL IS!!! Az öt éves elévülési szabály bizonyos esetekben megnyújtható.

5. Milyen kárelemeket vesz figyelembe a bíróság a kártérítés megítélésénél?
Sérelemdíjat és vagyoni kártérítést!!! Az egészségkárosodás kompenzációja mellett a vagyoni kártérítés körében megítélésre kerül pl. a kiesett jövedelem és tartás, az esetlegesen bekövetkező halálesettel kapcsolatos kiadások (temetés, halotti tor, gyászruha, síremlék stb.).